איכילוב 11 פתח-תקווה, 0508-771721
משרד עורך דין - סיוון משה

פנה אלינו - 0508-771721

שם*:
טלפון*:
אימייל*:
הודעה:

חדשות ומידע

ייפוי כוח מתמשך מאמר משפטי על ידי  משה סיון עו"ד ונוטריון.

בשנת 2016 הוסיף המחוקק פרק שלם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות המדובר הוא במכשיר משפטי חדש, רעיון מוצלח שמבטיח לאדם שתי מטרות יחדיו.

א. מינוי מיופה כוח- אפוטרופוס, על פי בחירתו של האדם בעודו במיטבו.

ב. מניעת הפניה הבהולה לבית המשפט למינוי שכזה, בעת הצורך.

כל בר דעת אשר עבר את גיל שנות השישים, מוזמן להרהר בכך.

המציאות העגומה היא, שאנו צוברים את אי הכשירות הבריאותית

וגם כמובן המשפטית, מרגע היוולדנו .

דמנציה היא לדעת המומחים גורם מצטבר, וכך גם חוסר יכולת תפקוד גופנית או מנטלית אחרת, מגבילים את כושרנו המשפטי, כך שאנו מאבדים  בשלב מסויים את הכשירות המשפטית.

במצב זה של אי כשירות משפטית, לא נוכל לבצע פעולות משפטיות כגון חתימה על מסמכים, מתן הסכמות, מתן התחייבויות וביצוע עסקאות, וכיוצא באלה.

בני המשפחה ייאלצו לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, ולבקש מתן צו אפוטרופסות,

על גוף או רכוש של אותו אדם או על שניהם יחדיו.

זהו הליך המזקיק הגשת תיק בבית המשפט, ניירת רפואית, חוות דעת רפואית של מומחה, וכמובן הסכמות של המתמנים כאפוטרופוס.

בשלב זה, אין לאדם שליטה על התהליך, והוא מקבל אפוטרופוס שאולי לא מתאים

או לא היה חפץ בו, למעשה שולטים  אחרים על גורלו.

מה גם, שבית המשפט לא תמיד ממהר לתת צו  אפוטרופסות על רכוש.

והוא מבצע בדיקות שונות, את ההליך מלווים גם שני גופים נוספים, האפוטרופוס הכללי ומשרד הרווחה, אשר תפקידם הוא לבדוק, לדרוש ולוודא שנעשה מינוי ראוי.

לעיתים גם, מתמנה כאפוטרופוס גוף מסחרי שעוסק בכך תמורת שכר.

כך, שאין זה יעיל מהיר או מזמין.

מאידך, הליך ייפוי כוח המתמשך-י.כ.מ. איננו מינוי של בית המשפט, הוא נעשה בהליך מקוון על ידי מערכת ממוחשבת, במסגרת משרד המשפטים-האפוטרופוס הכללי.

מורשים לבצעו רק עורכי דין שקיבלו הכשרה מיוחדת ורישיון ספציפי לכך, מאת משרד המשפטים.

מוקלדים כל פרטי האדם הממנה, פרטי מיופה הכוח, וכן פרטי אנשים נוספים, אשר מופיעים כמיודעים, ואשר חובה על מיופה הכוח לדווח גם להם על מצבו של האדם הממנה.

האופציות לתת הוראות מנחות, מקדימות, על ידי הממנה למיופה הכוח, נעשות על פי בחירתו ושיקולו של האדם הממנה.

החתימות נעשות בפני עורך הדין המורשה לכך, והוא מאשר את החתימות ומעביר את המסמך למשרד המשפטים, אשר מאשר קבלתו.

בעת אשר מצבו של הממנה, משתנה והוא מאבד את  כשרותו משפטית, מדווח, מיופה הכוח על כך  למשרד המשפטים, תוך שהוא כמובן מציג אישור של מומחה רפואי.

בשלב זה, מוציא משרד המשפטים מינוי למיופה הכוח.

מינוי שמשמעותו היא הסמכות לבצע את כל הנדרש בפני כל גוף, מוסד או אדם.

וזהו תחליף לצו האפוטרופסות.

מאמר זה איננו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

www.sivanmoshe-law.co.il

בקשה לפסילת שופט מחוזי

בבית משפט העליון
 
בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע.א. 11 / _________
__________________________________
בעניין: פסילת שופט.
המבקשים: 1) 
2) 
.
ע"י ב"כ עוה"ד משה סיון ו/או
אפרים אוסטרמן ו/או אופיר פרל ו/או שחר שוורץ.
כולם מרחוב איכילוב 11,פ"ת. 49461.
- נ ג ד -
המשיבים: בנק המזרחי המאוחד בע"מ.
ע"י ב"כ עוה"ד יונה לוברט ו/או ישעיהו ריזל ואח'.
מרחוב קרליבך 12, ת.ד. 20278,ת"א. 61202.
ובעניין: פסילת הסכם ברשות כב' השופטת קובו
אסתר- צ'רניאק ורובינשטיין .
בשבתם בבימ"ש לע.א. בת"א .
ערעור על החלטה בעניין פסילת שופט
=======================
1. מוגש בזאת ערעור על החלטתם של כב' השופטות קובו אסתר, צ'רניאק ורובינשטיין, בשיבתן במסגרת ערעור אזרחי מס' 2144/08 ו-2245/08 אשר הוגש על ידי המשיב לבית המשפט המחוזי ונקבע לדיון בפני ההרכב הנ"ל.
בגין החלטתן של השופטת הנכבדות מיום 9.5.11 הדוחה בקשה לפסילת ההרכב ,
אשר העתקה מצ"ב כחלק מהותי ובלתי נפרד מערעור זה.
העובדות המשמשות רקע לבקשת הפסילה ולערר:
2. א) בתאריך 11.1.11 בשעה 10.30 הופע ב"כ המשיבים והמערערים שכנגד, ה"ה ,בדיון לשימוע ערעור שנקבע למועד הנ"ל.
יצויין בזאת כי טרם הדיון, הודיעה מזכירת ביהמ"ש כי מועד הדיון נדחה מ - 9.30 ל - 10.30 באותו בוקר.
על לוח המשפטים המוצב מול אולם המשפטים המיועד הופיעו במודפס 2 דיונים . דיון אחד שנקבע לשעה 9.00 - 9.30 ואחריו הדיון בתיק הנ"ל שנקבע לשעות 9.30 - 9.40.
אולם הדיונים היה ריק ממתדיינים וכך גם מיסדרון בית המשפט.
עשר דקות לשמיעת ערעור!
ב) הערעור נסוב בגין פס"ד, שניתן על ידי כב' השופטת נורית רביב מבימ"ש השלום בת"א, אשר חייבה את בנק המזרחי להשיב רבע מן הכספים, אשר חולטו מחשבונותיהם של הערבים בסניף בנק המזרחי בפ"ת, בגין הלוואה אשר מסר הבנק לידי הלווה -- בנם של התובעים .
בפסק דין מנומק בו פרטה השופטת את חובותיו של הבנק הן על פי חוק הערבות , והן על פי נוהלי בנק ותום לב וחובותיו המוגברות של בנק כלפי לקוחות / ערבים.
ג) בתיק לא התקיים כל דיון,נשמעה אך ורק הודעתה של כב' השופטת קובו אל הצדדים .
 
שתי השופטות הנכבדות אשר ישבו לצידיה של ראש ההרכב לא התערבו ולא נאמר על ידם מאומה . הן נראו כעסוקות בעניינים אחרים.

המשך קריאה...

   

בקשה לפסילת שופטים בערעור מחוזי

בבית משפט המחוזי                                                                         ע.א.  2144/08

בתל אביב 2245/08

בפני הרכב שופטים קובו,רובינשטיין,צ'רניאק


המבקשים: 1)         ----------.

2)         ------------

------------------

ע"י ב"כ עוה"ד משה סיון ו/או
אפרים אוסטרמן ו/או אופיר פרל ו/או שחר שוורץ.

כולם מרחוב איכילוב 11,פ"ת. 49461.

-      נ     ג    ד      -

המשיב : בנק המזרחי המאוחד בע"מ.

ע"י ב"כ עוה"ד ישעיהו ריזל ואח'.

מרחוב קרליבך 12, ת.ד. 20278,ת"א. 61202.

                                               בקשה לעיכוב דיון ופסילת שופטי ההרכב

===============================

1.         מוגשת בזאת בקשה לעיכוב הליכי הדיון בערעורים אזרחיים הנ"ל, ופסילת כב' השופטים
קובו,רובינשטיין, צ'רניאק מלדון בתיקים אלה.

2.         בקשה זו מוגשת בעקבות אירועים אשר התרחשו במהלך הטיפול בתיק זה.
בישיבת ההרכב מיום 11.1.11 בפני השופטים הנכבדים הנ"ל.

 

3.         בעקבות זאת הוגשה תלונה כנגד השופטים, מיום 19.1.11 אשר הוגשה ביום 23.1.11 אל נציבות תלונות השופטים בירושלים.
עותק התלונה מצ"ב כחלק מהותי ובלתי נפרד מבקשה זו.

המשך קריאה...

   

שותפים במקרקעין - שלילת זכויות שביושר

המשך קריאה...

   

סמכות בית הדין הרבני לעניין גרים

המשך קריאה...

   

מזונות בענין כפול דת

המשך קריאה...

   

פסיקה תקדימית בדיני משפחה

המשך קריאה...

   

סדר דין אזרחי - מחיקת תביעה על הסף - תצהיר עדות ראשית

המשך קריאה...

   

סדר דין אזרחי - תצהיר עדות ראשית - מחיקת תביעה על הסף

המשך קריאה...

   

פרוצדורה אזרחית

המשך קריאה...

   

עיקול זמני - משפחה - פקיעת עיקול - תקנות סדרי הדין האזרחי - סעדים זמניים

המשך קריאה...

   

ידועה בציבור

המשך קריאה...

   

עיזבונות וירושה

המשך קריאה...

   

נאמנות הבנק ללקוח - מסוי על קופת גמל

המשך קריאה...

   

חריגה מכללי הבנקאות - ביטול החיוב

המשך קריאה...

   

הרמת מסך - מירמת מנהלים

המשך קריאה...

   

עמוד 1 מ- 2

בניית אתרים anova