תביעת פיצויים כנגד תחנת רדיו

סוג: תיק אזרחי 106646/01 וצגו ע"י עו"ד סיון: התובעים ביהמ"ש: השלום ת"א
סיווג: נזיקין כב' השופט: שבח יהודית

 

בתיק זה תבעה מורה מבית ספר לבנות שדרן רדיו וכן תחנת רדיו. התובעת דרשה הוצאות בהתאם לחוק לשון הרע ,בגין שידור רדיו, שנעשה בלא ידיעתה והסכמתה על ידי תחנת הרדיו. השדרן העלה על גלי האתר שתי תלמידות, שפנו אליו מיוזמתן, על מנת " למתוח " את המורה. השדרן העביר את הענין לפסים אישיים עם קונוטציות מיניות לגבי המורה. ניסה לשדך לה חבר והתלוצץ על חשבונה ברבים.

בשידור שנמשך כ – 20 דקות בהפסקות ביניים לפירסומת , העלה השדרן לשידור גורמים נוספים אשר הצטרפו "למסיבה" , ליגלגו על תכונותיה והופעתה של המורה.

בדיון בביהמ"ש הוצע ע"י השופטת – גישור. הצדדים הסכימו לגישור, אולם הוא נכשל.

בשלב השני הציעה השופטת , כי תיפסוק על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט. – סעיף המאפשר לבימ"ש לפסוק על אתר , דבר שנעשה במקרים בהם הצדדים אינם מעונינים לנהל את כל הדיון עד סופו. לחסוך בזמן הוצאות ועינויי דין. זאת על סמך כתבי הטענות והעדויות שבפניה, וזאת מבלי שהשופטת תצטרך לנמק את פסק דינה. בלא שהצדדים יוכלו לערור על פסיקתה.

ב"כ הצדדים נתנו את ההסכמה לבית המשפט. ובעקבות זאת בית המשפט פסק סך של 75,000 ₪ לזכותה של התובעת, בצרוף הוצאות משפט ושכ"ט בסך 10,000 ₪ + מע"מ, וכן הביע את דעתו השלילית על התנהגותו של השדרן כלפי התובעת.