פרוצדורה אזרחית

סוג: תיק אזרחי 2071/00 יוצגו ע"י עו"ד סיון: הנתבים ביהמ"ש: השלום פ"ת
סיווג: סדר דין אזרחי  –  מחיקת תביעה על הסף  –  תצהיר עדות ראשית כב' השופט: שנלר ישעיהו

בתיק זה הוגשה תביעה נגד נתבעים בענין של חוב בסך של למעלה מחצי מיליון ₪ וכן בגין ערבות אישית של הנתבעים על הסכום הנ"ל. הוגשה בקשת רשות להתגונן – בית משפט נתן רשות להתגונן. נתנה החלטה להגיש תצהירי עדות ראשיים. תצהירים אלה הם העדות הראשית של בעלי הדין בפני בית המשפט ועל פיהם ישק דבר.

ביום הדיון בהוכחות, הופיעו התובעים לדיון ובקשו להתחיל בהוכחות. הנתבעים טענו, כי יש למחוק את התביעה על הסף, הואיל והתובעים לא ביצעו את החלטת בית המשפט במועדה , ואין בפני בית המשפט בקשה ותצהיר תומך " להארכת מועד " כנדרש ,לכן לא ניתן לדון בתביעה כי אין בפני בימ"ש תצהיר עדות ראשית ויש לדחות את התביעה "על הסף".

ביהמ"ש קבל את טענות הנתבעים. בית משפט החליט למחוק את התביעה על הסף ,עקב הטענה הנ"ל וכן חייב את התובעים בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.