עיזבונות וירושה

סוג: תיק אזרחי 20000/2 יוצגו ע"י עו"ד סיון: הנתבעים ביהמ"ש: לעניני משפחה כפ"ס
סיווג: עיזבונות – צוואות נוגדות – כשירות המצווה כב' השופט: דוד גדול

בתיק זה הוגשה תביעה על ידי שני אחים כנגד שני אחים אחרים , ובה גם דרישה " לסילוק יד וצו מניעה " והוצאות, בענין דירת העזבון. וכן למתן " צווי קיום צוואה ", המכירים בצוואות השניה והשלישית של אימם המנוחה. מאידך, הנתבעים הגישו מצידם את הצוואה הראשונה של המנוחה למתן " צו קיום לצוואה " זו. האם ערכה שלוש צוואות נוגדות זו לזו, כאשר כל פעם הורישה רכושה לצד אחר. העובדות אשר הועלו בפני בית המשפט, היו שהמנוחה לא ידעה קרוא וכתוב ודיברה תימנית בעיקר. וחתמה על הצוואות בהטבעת אצבע.

בבית המשפט הופיעו לעדות,שני עו"ד אשר ערכו את הצוואות, כל אחד מצדו האחר של המיתרס. כמו כן, הופיעו שני פקידים ממשרדו של עו"ד שהיו עדים לקיום הצוואות. השניה והשלישית. למרות חתימותיהם כעדים לצוואות הללו – הצהירו העדים שהצוואות לקויות וזאת בנגוד להצהרתם המקורית.

עדים אלה סתרו את עדותם בצוואות, שנחתמו על ידי המנוחה ,והעידו כי המנוחה לא הבינה ולא היתה צלולה וכי חתימתה איננה מעידה על רצונה. אחד הפקידים אף נתן תצהירים סותרים – פעם לזכותו של צד זה ופעם לזכות הצד השני. עד זה עלה לעדות שלוש פעמים במשפט.

בפס"ד מנומק שלל בית המשפט את עדותו של נותן התצהיר הכפול, ופסל את עדותו. מאידך , קיבל את עדותה של הפקידה שהיתה אמינה בעיניו. קיבל את עדותו של עוה"ד אשר ערך את הצוואה הראשונה כעדות מהימנה. נתן תוקף לצוואה הראשונה , בנימוק כי המנוחה היתה עדיין צלולה והבינה . קבע, כי נכון עשה עוה"ד , אשר החתים את המנוחה במשרדו ,בלוויית מתורגמנית הדוברת תימנית, ואף הקדים לכך , בדיקת פסיכיאטר שקבע כי המנוחה צלולה ומבינה ענין. שלל את תקפותן של שתי הצוואות המאוחרות.

ביהמ"ש דחה את תביעותיהם האחרות של התובעים. מאידך, חייב את התובעים בשכ"ט בסך כולל של 20,000 ₪ בצרוף מע"מ והוצאות משפט לזכות הנתבעים.