סדר דין אזרחי – תצהיר עדות ראשית – מחיקת תביעה על הסף

סוג: תיק אזרחי 2201/93 יוצגו ע"י עו"ד סיון: הנתבים ביהמ"ש: השלום פ"ת
סיווג: סדר דין אזרחי  –  תצהיר עדות ראשית –  מחיקת תביעה על  הסף כב' השופט: נוגה אוהד

בתיק זה הגישו התובעים תביעה כספית לפיצוי, על פי חוזה מכר דירה אשר ערכו ביניהם הצדדים בשעתו.

בתביעתם דרשו התובעים כי בית משפט יממש את סעיף הפיצויים אשר נקבע בהסכם, בסך של 15,000 דולר. זאת עקב הפרת ההסכם, עקב איחור בתשלום באחד מתשלומי התמורה לדירה. התביעה הוגשה לאחר שהעיסקה הושלמה ומלוא התמורה שולמה לידם.

בית המשפט החליט כי על הצדדים להגיש תצהירי עדות ראשית . ביום הדיון בהוכחות הופיעו הצדדים לדיון. משביקשו התובעים להתחיל בהוכחות, הודיעו הנתבעים כי יש לדחות את התביעה על הסף, לאור העובדה כי התובעים לא מילאו אחר החלטות בית משפט בדבר הגשת תצהירי עדות ראשית במועדם.

השופטת קיבלה השופטת את טענות הנתבעים ומחקה את התביעה על הסף. בנוסף לכך פסקה השופטת, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד לטובת
הנתבעים. כמו כן, קבעה כי היה ותוגש תביעה מחודשת, ידרשו התובעים לשלם שכר טירחה והוצאות בנפרד ובנוסף כתנאי מוקדם להגשתה.