סדר דין אזרחי – מחיקת תביעה על הסף – תצהיר עדות ראשית

סוג: תיק המרצת פתיחה 11410/99 יוצגו ע"י עו"ד סיון: הנתבים ביהמ"ש: המחוזי ת"א
סיווג: סדר דין אזרחי –  מחיקת תביעה על הסף  –  תצהיר עדות ראשית כב' השופט: הילה גרסטל

בתיק זה הוגשה תביעה כספית על ידי התובע נגד הנתבעים בגין חוב בסכומים גבוהים. עילת התביעה היתה , כי התובע הבריח את רכושו, על מנת להתחמק מחוב בתיק הוצאה לפועל , ( גביית כסף ) שאותו פתח התובע נגד הנתבעים. במסגרת התיק הנ"ל הטיל התובע נגד הנתבעים עיקול על דירתם. ובקש למכור אותה למימוש החוב.

הנתבעים פנו לייעוץ משפטי ובעקבותיו ערכו הסכם מכירת הדירה, אשר על פיו, הועברה מחציתה הרשומה משמו של הנתבע לשם אחותה של אשתו כנגד תמורה כספית. התובע טען כי זהו "חוזה למראית עין" , העברה פקטיבית ,על מנת להעלים את רכושו כך שלא נתן יהיה לעקלו. בבית המשפט נתקיים דיון בנושא , והצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית והחל הדיון בנושא. בשלב מסויים נפטר התובע לבית עולמו. ונתמנתה לו "מנהלת עזבון" עורכת דין שמונתה לטפל בעזבונו.

מנהלת העיזבון, הופיעה לדיון שנקבע " להוכחות " בבית המשפט וביקשה להמשיך את ההוכחות מהנקודה בה נפסק. בשלב זה התנגדו הנתבעים וטענו כי לא ניתן להמשיך בדיון. הנתבעים טענו, כי על מנהלת העזבון היה להשלים את תצהירי עדות, הואיל והמנוח נפטר, תצהירו איננו תקף כעדות ראשית. והיה עליה להגיש תצהירי עדות אחרים מטעם עדים אחרים. כי אין אפשרות לחקירה על תצהירו של אדם שנפטר.

לאחר טענות תגובת התובעת – מנהלת העזבון, הודיעו הנתבעים כי הם מושכים מן התיק את תצהירי עדות ראשית שלהם, ובכך למעשה התרוקן תיק בית המשפט מכל ראיה ותוכן. כי בהעדר תצהירי עדות הנתבעים ,אין כל אפשרות לחקור את הנתבעים, ובכך גם נשללה האפשרות להתבסס על חקירתם של עדי ההגנה.

הנתבעים טענו כי בהעדר ראיות, נכשלה התובענה, והם ביקשו פס"ד הדוחה אותה על הסף. בפס"ד של ביהמ"ש נמחקה התובענה על הסף.