מזונות בענין כפול דת

סוג: ערעור אזרחי 566/81 יוצגו ע"י עו"ד סיון: המערערת ביהמ"ש: העליון י"ם
סיווג: דיני משפחה – מזונות – כפול דת כב' השופט: בהרכב אהרון ברק

הרקע לתיק זה הוא הרקע המפורט בבג"צ שמואל בין אותם בני זוג. האישה הגישה תביעה למזונותיה בבית משפט אזרחי. בית המשפט המחוזי קבע כי חובת הבעל לשלם את מזונותיה של האשה. עפ"י חוק דיני מזונות משפחה. זאת הואיל והוא הימר את דתו וההמרה איננה תופסת לענין מזונותיו ועל כן חובה עליו לשלם את מזונותיו לאישה למרות המרת הדת עפ"י הדין הקודם כמי שאיננו יהודי ולא חל עליו הדין העברי.