חריגה מכללי הבנקאות – ביטול החיוב

סוג: תיק אזרחי 42455/03 יוצגו ע"י עו"ד סיון: הנתבע ביהמ"ש: השלום ת"א
סיווג: דיני בנקאות – משכנתאות – תום לב כב' השופט: מאיר יפרח

 

בתיק זה נדונה תביעת בנק למשכנתאות, נגד נתבע, על חוב כבד של משכנתא. בצרוף ריבית והוצאות. הנתבע בינתיים התגרש והעביר את כל זכויותיו בבית לגרושתו בהתאם להסכם הגירושין ביניהם. אולם, בבנק הוא נותר בעל חוב בהלוואה ממושכנת מני אז.
בשעתו הנתבע נטל משכנתא, יחד עם גרושתו, המשכנתא לא נפרעה לבנק. הבנק מימש את המשכון הוציא את הבית למכירה , הבית נמכר על ידי הבנק ועדיין נותרה יתרת חוב לבנק. ריבית הפיגורים הצטברה במשך השנים לחוב עתק.

במהלך הדיונים, דרש הנתבע מהבנק, "גילוי מסמכים ספציפי " בימ"ש נתן צו מתאים לכך, ובעקבותיו הבנק העביר " ערמת מסמכים " נכבדה לידי ב"כ הנתבע. מתוך המסמכים עלתה פרשה מסועפת. התברר, כי הבנק "נעקץ" על ידי "קונים" שערכו הסכם לקניית הדירה. מאת הבעלים – הנתבע וגרושתו. לצורך כך נטלו הקונים משכנתא מן הבנק קבלו אותה ונעלמו . הבנק פעל באיטיות התעורר מאוחר מדי ולא הצליח לאתרם.

הבנק פנה גם למשטרת ישראל בנידון ודיווח על מעשה המירמה. הואיל והמוכרים ,בעלי הדירה, חתמו גם הם על מסמכי התחייבות לבנק לצורך מימוש המשכנתא הנ"ל, חייב אותם הבנק בתשלום המשכנתא – במקום הקונים שנעלמו. כי לטענתו בעלי הבית חייבים כלפיו גם אם לא הם קבלו את ההלוואה. נגד הבנק, הוגשה " תביעה שכנגד " ע"י הנתבע, ובה נטען כי הבנק חרג מכללים בנקאיים מקובלים. הואיל והיה עליו לגבות את החוב מאת הקונים שנעלמו, ואין זה מעניינו של הנתבע לשלם על כך. מרות שהנתבע חתום על התחייבות כלפי הבנק.

הבנק מצידו טען, שהמשכנתא רובצת על דירת המוכרים והם חתומים גם כן על מחוייבות כלפיו וזכותו לתבעם (מה שנכון עובדתית).
הנתבע טען לרשלנות, חוסר תום לב, הטעיה ומרמה וחריגה מחוקים וכללים המחייבים את הבנק כגון – "גילוי נאות" ו"חובות מוגברים" של בנק ללקוח בפרט בענין נאמנות.

עקב הפרשה המסובכת, המליץ בית המשפט בפני הצדדים לעשות הליך של גישור בפני מחלקת המנ"ת של בית המשפט.
בשלב הראשון – של המשפט סרב הבנק לגישור.
בשלב השני ולאחר הגשת התביעה כנגד הבנק – הסכים לגישור.
כידוע, גשור פרושו מפגשים בלתי מחייבים אשר תוצאתם הרצויה היא – קבלת הצעת המגשר וחתימה על הסכם פשרה שמקבל תוקף של פס"ד ע"י בימ"ש. המגשרת אשר קיבלה את כל התיק מביהמ"ש, קיימה פגישות עם הצדדים יחד ובנפרד. והודיעה לצדדים את עמדתה והצעתה.
הצעת המגשרת היתה כי הנתבע ישלח לבנק 100,000 ₪. ( כחמישית מסכום התביעה ).ב"כ הנתבע התנגד להצעה והציע לשלם, אך ורק , הוצאות משפט בסך 20,000 ₪. לאחר מו"מ הסכים הבנק לכך והתיקים נסגרו.