הפנסיה הגרמנית – הארגון – דיני השליחות – B.G.F B.G.A – בטול יפויי כח

סוג: תיק אזרחי    40172/91    20372/92  61896/92 יוצגו ע"י עו"ד סיון: הנתבעים ביהמ"ש: השלום ת"א
סיווג: חוזים ושליחות כב' השופט: שלמה קידר

 

בתיקים אלה הוגשו תביעות כספיות ע"י גוף כספי . הקרוי " הארגון " ואליו קשורות עוד שתי חברות הרשומות בחו"ל ופועלות בישראל. האירגון, התקשר בשעתו עם הנתבעים, בהסכמים וכתבי התחייבויות מרובים ומסובכים עליהם חתמו הנתבעים בפניו. ההסכם בין הצדדים היה, כי הארגון ישיג עבורם את הפנסיה שנתנה ממשלת גרמניה לכל אזרח ישראלי בשעתו בתנאים מסוימים. והוא יקבל עמלות, אולם הוא דרש וגבה הרבה מעבר לכך. בהתאם להוראות התחייבות עליהם חתמו הנתבעים , גבה הארגון במשך שנים כספים מחשבונות הנתבעים ,שנפתחו לשם כך בגרמניה. זאת הן כעמלות, הן כהוצאות והן כהחזר הלוואות המגיעות לו, על פי טענתו.

לאחר מספר שנים ובעקבות פירסומים שונים בעתונות, הגיעו הנתבעים למסקנה כי רומו ע"י הארגון, והודיעו על ביטול יפויי הכח וההרשאות לחיובים בחשבונות הבנק בגרמניה. בעקבות זאת הוגשו ע"י הארגון מאות רבות של תביעות נגד מקבלי הפנסיות הללו. האירגון הגיש מאות תביעות .התביעות הוגשו " בסדר דין מקוצר " – בית המשפט נתן לנתבעים רשות להתגונן. התיקים נדונו באריכות " בהוכחות ". הנתבעים הגישו טענות מרובות על אופן הניהול של הארגון. ומנהל התובעת נחקר בבית המשפט על גביית הכספים בחשבונות. בעקבות הדיונים ניתנו פסקי דין על ידי בית המשפט. פסקי הדין לזכות הנתבעים דחו את התביעות וחייבו את הארגון בשכ"ט עו"ד ובהוצאות משפט כבדים. בימ"ש קבע כי הנתבעים היו זכאים לנתק את הקשר עם הארגון עפ"י דיני השליחות והחוזים ודיני החיובים.