עו"ד נוטריון בפ"ת לטיפול במסמכים רשמיים ותעודות

עו"ד נוטריון בפתח תקווה אחראי לניסוח כל מסמך רשמי בין שהוא נוגע לכם ברמה האישית ובין שהוא בגדר מידע לציבור. כך, למשל, צוואה היא נושא אישי שלכם בעוד שתואר אקדמאי עם מפרט מלא (מצטיין דיקן, גיליון ציונים וכד') הוא עניינו של מוסד לימודי או מקום עבודה שעשויים להתעניין בכם בעתיד. עו"ד נוטריון בפתח תקווה יסייע לכם לבחון את המסמכים הללו ולאשר אותם עם חותמת אפוסטיל בעת תרגום או משלוח לכתובות מעבר לים.

אישור מסמכים אישיים

עו"ד נוטריון בפ"ת מתמחה באישור מסמכים כמו צוואות, ובפרט צוואות הדדיות בין הבעל לאשה ולהיפך. הוא מתמחה בעריכת הסכם ממון בין בני זוג ידועים בציבור או נשואים, ובניסוח מכתבים רשמיים מטעמים לגורמים שונים. עו"ד נוטריון בפ"ת יבדוק את הניסוחים במסמכים הללו, יוודא שישנה תאימות בין דרישות ההפקה שלהם למה שאתם בחרתם לבטא ויאשר, אם נמצאה תאימות זו, עם חותמת אפוסטיל. במקרה אחר הוא עשוי לשלוח אתכם לערוך שוב עד להגשת מסמך גמור וחתום.

אישור תעודות מתורגמות

תעודת לידה, תעודת פטירה של אדם יקר ללבכם, תעודה בבית ספר, גיליון ציונים בתואר ראשון או שני, את כל אלו ניתן לתרגם ולאשר את התרגום בחותמת אפוסטיךל נוטריונית. בקשו מהמוסד בו למדתם את התעודה מתורגמת וגשו לנוטריון טוב שיחתום על המסמכים הללו ויאמת את נכונותם בשפת המקור. כך ניתן לעשות גם בכל סוג אחר של תעודה, מלידה ועד פטירה. עו"ד נוטריון בפתח תקווה יאשר את המסמכים הללו בחותמת אפוסטיל ובכך יאפשר לגורמי חוץ לעיין בהם ולהסיק מסקנות בקלות.

המלצות לביצוע תיקונים לפני אישור

אם גם אתם בסטטיסטיקה של מי שהנוטריון שלח לתקן את מסמכיו, אתם לא לבד. מסמכים רבים, בטרם הובאו לידיו של עו"ד נוטריון בפתח תקווה, שימשו כמסמכי מקור שניתן לחלץ מהם מסקנות משפטיות הלכה למעשה. מומלץ לבדוק כל מסמך לפני שהנוטריון מאשר ולהבטיח הפקה מושלמת שלו בשפת התרגום. מאד מומלץ להישמע להנחיותיו של עו"ד נוטריון בפ"ת ולדאוג לביצוע התיקונים על מנת שהמסמך ייצג אתכם בשלמות וללא תקלות. גשו לנוטריון בפתח תקווה לבחינת התעודות והמסמכים הרשמיים שלכם לקראת תרגום.