רוצים מנהיגות יציבה

אנחנו עם ישראל רוצים מנהיג כאן ועכשיו. חכם ממולח מתוחכם בעל הופעה וכושר רטורי.
שיהיה ישר הגון ללא רבב עם עבר צחור.  בלי שום רצונות משלו. כזה שלא היתה לו מעורבות בשום דבר מסופק.
שיהיה ערום יותר מנסראללה מתוחכם יותר ממובארק וחזק יותר מקונדוליסה ובוש יחד.

 

המציאות במשטר הנוכחי בישראל איננה מאפשרת יצירת תוצרים שכאלה  .

מנהיגים ואנשי שררה מטבע ברייתם הם אנשים יצריים, בעלי רצונות עזים  וכוחניים. אנשי שררה בנויים להשליט את רצונותיהם על אחרים , מטבע הדברים בעלי רצונות עזים משלהם, רצונות שהם בדרך כלל מיישמים בפועל.

זעזועים בשילטון של מדינה קטנה ,רגישה והרת בעיות , דוגמת שלנו, עלולים למוטט אותה.
להתמודד במלחמות חוץ כנגד ארצות עויינות, לא רק אלה הקרובות אלינו, אלא כל הגוש האיסלמי למעשה. לעסוק בבנין נמרץ של תשתיות וביסוס כלכלה, לעסוק בפיתרון בעיות חברתיות קשות של ציבור הטרוגני  ובנוסף לכך עליה , נדרש ללא ספק שילטון יציב.

בלא שילטון יציב עתידה של המדינה בסכנה. גם מדינות שמכבדות אותנו, עושות זאת משום שיש להן אינטרס בקיומה של מדינת יציבה באזור הפכפך זה.

התמיכה  ע"י  ארה"ב הן המימשל והן דעת הקהל, בנויה אך ורק ,על היותינו גורם יציב באזור.

לאור מסקנות אלה, יש לבחון כעת את מערך העדיפויות של האינטרסים, אך ורק, לפי סדרי עדיפותם ולא אחרת.

הכל מסכימים כי בשעת  מלחמה, האינטרס העליון הוא לשרוד ולנצח, אינטרס זה דוחה כל אינטרס אחר כלכלי חברתי או מוסרי.
איננו יכולים להרשות לעצמינו להיות יפי נפש באזור עויין הפכפך ומוטרף זה.

לנוכח המסקנה הנחרצת שאכן  האינטרס הלאומי העליון שלנו הוא משטר יציב, אזי יש לפעול בחקיקה מתאימה לטובת היציבות הזו.

שרים וראש ממשלה צריכים להיות חסינים  כל זמן כהונתם.

יש להרחיב את רעיון החסינות , ולפטור כל נושא מישרה בכירה כמו ראש ממשלה או  שר משרי הממשלה גם מחקירות והעמדות לדין, וזאת אך ורק למשך תקופת כהונתו בלבד.

בתום תקופת הכהונה הוא יהא נתון לדין ככל אזרח.

לא יהיה בכך כל ויתור או ביטול או הקלה, תהא זו אך דחייה בלבד.

מן המפורסמות במקומותינו, שהליכי חקירה ומשפט ,נמשכים לעיתים שנים מרובות. אלה אינן מאפשרות לאישיות כמו רוהמ"ש או שר לתפקד. מעת שנפל תיק החקירה על ראשו , הוא עוסק בשרידתו האישית וחדל לשרת את האינטרס הלאומי.

במצב זה הוא גם משתמש בכל האמצעים העומדים לרשות משרדו לצרכי הגנתו.

וחמור הכך, הוא חדל לתפקד וגורם נזק חמור בהרבה למדינה שלמה.

ההצעה הנ"ל איננה באה לגונן או לוותר למישהו כהוא זה על עבירותיו.
ההצעה באה לגונן עלינו, כמי שזקוק ליציבות,קרי התפקוד של אותם שרים וראש ממשלה.

ההגיון המנחה הוא שאת החוקים קבענו אנו, הציבור, הריבון, על מנת להגן עלינו ולאפשר לנו לנהל את  חיינו כפרט וכחברה  . איננו פוגעים בעיקרון של שיויון בפני החוק. אדרבא, אנו משרתים את המטרה אשר לשמה נוצר החוק  –  טובת הכלל.

המטרה לאפשר למדינה ולחברה לקיים את השילטון והיציבות .

אין הדבר שולל את הביקורת הציבורית ,כלפי אותו איש ציבור, במקרה של גילוי עבירות , הוא והמפלגה תומכת בו יתנו את הדין וחשבון הציבורי באופן המתאים. אולם, הוא יוכל להמשיך למלא את תפקידו עבורינו, בלא שהוא נתון לחקירות או העמדות לדין במשך תקופת הקדנציה שלו.

חסינות זו תתן פתרון.
www.sivanmoshe-law.co.il

משה סיון,עו"ד

משרדיות/מאמרים/רוצים מנהיגות יציבה מאמר 2.