צרכנים פיקחו עין

מאמר ע"י עו"ד משה סיון המתמחה בדיני הגנת הצרכן

לאחרונה נחקק תיקון לחוק הגנת הצרכן אשר בא לעזרת הצרכן כנגד נותן השרות. התיקון לחוק מגדיל מאד את הפיצויים, שיפסוק בית משפט ,באם יפר נותן שרות, את כללי הגנת הצרכן .

המחוקק קובע " פיצויים לדוגמא " – פיצויים שאינם תלויים בנזק שנגרם לצרכן.
הללו בעצם מעין פיצויים עונשיים, שבית המשפט רשאי לפסוק, בסכומים של עד 10,000 ₪.
אם היתה זו הפרה חוזרת או מתמשכת רשאי בית משפט לפסוק פיצוי מוגדל שעד 50,000 ₪ כפיצויים לדוגמא.

הפיצויים הללו יכולים לחול גם כאשר הערך של המוצר שנרכש היה שולי. וזאת במקרה שהמוכר היצרן או הספק או נותן השרות, לא קיים את אחד מכללי החוק המפורטים בחוק הגנת הצרכן ובתקנותיו.

כדאי לדעת שקיים סעיף בחוק הגנת הצרכן ,אשר מצווה על בעל עסק, להציב מודעה באותיות גדולות ובולטות בבית העסק, במקום בולט, שבה יפרט את מדיניות החזר המוצרים שהוא מוכר.

יש להדגיש כי אין המדובר הוא בהחזר מוצר פגום אלא סתם בהחזרה מכל סיבה אחרת.

זכותך להחזיר את המוצר בתוך 7 ימים מהיום שהמוכר סרב לקבלו, וחובתו של המוכר להחזיר, לך הצרכן, את מלוא התמורה.
גם אם פתחת את המוצר לא יהווה הדבר סיבה לסרוב המוכר לקבלו חזרה.
ובלבד שלא קלקלת אותו באופן שהרעת את מצבו של המוצר ממצבו המקורי.

הפיצויים המוגדלים הללו חלים גם במקרים אחרים, כגון במקרים של ביטול עיסקה של רכישת נופש זה ישנם כללים מפורטים מאד לגבי חובתו של המוכר עיסקה מסוג זה.

הידעת כי חובתו של המוכר להטביע מחיר על המוצר , אם מתברר כי החיוב בקופה גבוה יותר לא זו בלבד שזכותך לדרוש את המחיר שנקוב על גבי המוצר במדף , אלא שהמוכר גם מסתכן בפיצוייים לדוגמא.
דבר נפוץ במקומותינו הוא שהמחיר המופיע בקופה שונה מהמחיר הרשום על גבי המוצר זכותך לדרוש החזרים במקום.

יצרן שמכר מוצר ואיננו מספק חלקי חילוף או איננו פועל בהתאם לתעודת האחריות גם הוא מסתכן בפיצוי מוגדל .

ניתן לפנות לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן שהוקמה בשעתו .
והסמכויות בענין זה הינם לממונה על הרשות באמצעות משרד המסחר והתעשיה .

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

משה סיון,עו"ד