צוואות הדדיות

מאת עורך הדין משה סיון המתמחה בדיני ירושה.

רינה ועמוס זוג מבוסס נשואים באושר ובעושר. ומנישואין אלה להם שלושה ילדים משותפים.

רינה ועמוס חיים בזוגיות מצויינת ואפילו הולכים לרקוד ריקודי עם.

ביום בהיר עולה על דעתם של בני הזוג לערוך את המסמך משותפת, על מנת להבטיח את ירושתם לצאצאיהם. שלושה ילדים אשר יירשו את מלוא רכושם בחלקים שווים ביניהם.

המציאות בישראל היא כי אנשים צוברים רכוש בדרך כלל דירה, תכולה ונכסים אחרים נוספים בעלי שווי ניכר.

רינה ועמוס פונים למשרדו של עו"ד העוסק בנושא. מציגים בפניו את מצבם המשפחתי והכספי. ומקבלים עצה לערוך צוואות הדדיות משותפות , אשר על פיה, במות אחד מן הצדדים, יירש משנהו את מלוא העיזבון. ורק לאחר מות שניהם דווקא, יירשו ילדיהם את עזבונם בחלקים שווים ביניהם.

השניים חותמים על מסמך על פי העיצה המשפטית. וממשיכים לרקוד יחדיו.

בשלב מסויים הולכת רינה לבית עולמה, ועמוס נותר בודד. לאחר תום אבלו הוא ממשיך ללכת לריקודי עם לבד. אולם בדידותו לא נמשכת זמן רב בריקודי העם הוא מתידד עם פנינה. הידידות מתהדקת. עד אשר הם עוברים להתגורר יחדיו, חיים חיים משותפים ועמוס מבקש ממנה להינשא לו. פנינה עונה שידידות טובה הולכת עם דירת מגורים טובה, דבר שמבטיח את העתיד המשותף יחדיו.

צוואות הדדיות

 

עמוס מהרהר בעניין ומחליט כי הוא ישנה את הצוואה המשותפת שחתם עם רינה, רעייתו, זכרה לברכה, ויערוך מסמך חדש עם פנינה, ידידתו אשר תהפוך לרעייתו. הוא פונה לאותו עו"ד ומבקש לבטל את צוואתו הקודמת ולערוך חדשה כנ"ל.

להפתעתם של בני הזוג עורך הדין מודיע להם כי המחוקק תיקן את חוק הירושה ועקב כך שונו דיני ירושה.

בשנת 2005 נערך תיקון לחוק הירושה ובו הוצב סעיף 8 א' רבתי.

לסעיף זה 3 פסקאות: א', ב', ג', אשר משנות את המצב שהיה קיים עד לתיקון.

המחוקק בסעיף זה קובע כי לביטול צוואות הדדיות לא יהיה תוקף לאחר פטירת אחד מבני הזוג.

כל עוד לא חולק העיזבון.

החוק קובע כי בן זוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו, ישיב את כל שירש לעיזבון, ואם ההשבה בלתי אפשרית, או בלתי סבירה, ישיב את שווי החלק בעיזבון אשר ירש.

הנה כי כן, המחוקק מתערב ברצונות הפרטיים של המצווה, וקובע כי לביטול שכזה לא יהיה תוקף.

הרציונאלה לתיקון מובנת מאחר ואורח החיים השתנה. תוחלת החיים התארכה, ואנשים יוצרים היכרויות חדשות, אשר יש בהן כדי לקפח את בן הזוג ובפרט הצאצאים המשותפים של בן הזוג שנפטר.

במצבים קיצוניים, ייתכנו אף מקרים בהם רכוש משפחתי שנצבר על ידי שני בני זוג במהלך של עשרות שנים עובר לידיה של המטפלת.

באשר האלמן או האלמנה שנותרו בודדים וגלמודים לאחר פטירת בן זוגם, מוכנים לשנות ולתת את הרכוש שנצבר אך ורק להפיג את בדידותם.

לפיכך, רצוי להיוועץ בעו"ד המתמחה בנושא בסוג מורכב זה של עניינים טרם הביצוע.

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ פרטני אצל עו"ד המתמחה בנושא.

 

משה סיון, עו"ד ונוטריון

מומחה לצוואות הדדיות

מייל: MOSHESIVAN@GMAIL.COM

אתר: WWW. SIVANMOSHE-LAW.CO.IL