צוואה הדדית פתח תקווה – כל מה שאתם צריכים לדעת על מסמך זה

צוואה הדדית היא מסמך נוטריוני הנערך בין 2 בני זוג נשואים. תוכנו קובע כי במידה והבעל ילך לעולמו, רכושו, או חלק ממנו, יועבר לאשה, ואם האשה תלך לעולמה, ייהנה הבעל מצוואה משלימה הקובעת כי הוא יקבל את רכושה, או חלק ממנו. הדבר נועד לשמור גם על הילדים מפני בני הדודים שלהם. במידה וההורים לא עושים צוואה הדדית, אלא קובעים שהרכוש יועבר ישירות לילדים, הם מסתכנים בכך שבני הדודים יוכלו לטעון כי זה רכוש המשפחה המורחבת והם מבקשים מהם למכור את הירושה. במידה והם יתעלמו או יסרבו, הם יוכלו לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול השותפות, אם ומדובר בדירות. צוואה הדדית המעבירה את הרכוש מהאם לאב, או מהאב לאם בכל צד של המשפחה המורחבת שומרת על כל הצדדים: כאשר דור הילדים יירש את הרכוש הוא יעשה זאת במסגרת חוג המשפחות הפרטניות, מה שימנע תביעות מכירה ובעלות הדדיות.

ניסוח צוואה הדדית בפתח תקווה

צוואה הדדית פתח תקווה יכולה להיות מנוסחת על ידכם, כבעלי הרכוש לירושה, אבל חשוב מאד למסור אותה לבדיקה ואישור נוטריוניים. כאשר נוטריון בפ"ת חותם בחותמת אפוסטיל על הצוואה, זה סממן 100% לגיטימי לאישור שלה. חותמת אפוסטיל בעולם המשפט חזקה יותר מחתימה אלקטרונית בעולם ההייטק, שכן עד כה לא היו מקרים בהם בוטלה צוואה שננעלה בחותמת זו, וזאת בשונה מצוואות שבעל פה, בהן ניתן יהיה לטעון כי המוריש לא היה בשיקול דעת, לצד טיעונים נוספים העשויים להוביל לביטולן.

אישור סופי של הצוואה ההדדית

צוואה הדדית מאושרת על ידי נוטריון בפ"ת אם ורק אם הוא עבר על כך התוכן שלה ובדק שכל הסעיפים המעמידים את המסמל בדרישות המתאימות אכן נוסחו. הדבר כולל גם דרכים להסתלק מהצוואה תחת התניות שונות (סכסוכים בין בני הזוג, בגידות, גירושין וכד'). צוואה הדדית פתח תקווה העומדת בכל הכללים הנוטריוניים תאושר על ידי נוטריון בפ"ת ותאפשר לכם ליהנות מרשת ביטחון לגבי הרכוש המשפחתי המשותף וגם לשמור על הילדים בהמשך ציר הזמן מפני מאבקי שליטה על בני דודיהם במקרה של הורשה ישירה עבורם, ללא ההדדיות בצוואה.