פריצות לכרטיסי אשראי

פריצות לכרטיסי אשראי

מאמר מאת עורך הדין משה סיון

הכותב מתמחה בדיני הגנת הצרכן ובדיני בנקאות

פריצה לכרטיסי האשראי הפכה למחזה נפרץ בתקופתנו, הנושא מעורר טרדה וחששות לכל נושא כרטיס אשראי.

אל דאגה, האקרים הללו מסכנים את חברות האשראי, יותר מאשר  את הצרכן נושא הכרטיס.

המחוקק כבר נתן לכך מענה מוסדר בחוק כרטיסי חיוב – התשמ"ו – 1986, על תיקוניו השונים של החוק.

חברת האשראי במכלול מהווה  מעין "מבטח" מפני השימוש לרעה בכרטיסי אשראי שהיא הנפיקה.

המחוקק דאג לכך בקבעו כי חובתה של חברת האשראי להבטיח כי הצרכן לא יינזק, כאשר נעשה שימוש לרעה בכרטיסי האשראי.

חוק כרטיסי החיוב הנ"ל קובע מפורשות כי במקרה של שימוש לרעה , גניבה או אבידה. הלקוח לא יהיה אחראי בשום מקרה של שימוש לרעה.

חובתו של הלקוח היא להודיע לחברת האשראי, ובתקנות נקבע שגם הודעה בעל פה מהווה הודעה.

אם הלקוח מסר הודעה כנ"ל לחברת האשראי מייד אחרי שנודע לו על מקרה כנ"ל, או על מקרה המצריך הודעה שכזו, הוא לא יישא בכל נזק שהוא, אם עשה כן במועד.

חיובו של הלקוח יהיה בסך 75 ₪ ,בתוספת 30ש"ח לכל יום נוסף לאחר המועד בו נודע לו על המקרה כנ"ל.

אם ההודעה נעשתה בתוך 30 הימים מיום שאירע המקרה, אזי מקסימום החיוב של הלקוח בגין כל נזק שהוא יגיע לסך של 450 ₪ בלבד.

כמובן ,שחברת האשראי לא תישא בנזקים, אם הלקוח עשה מעשה שלא ייעשה, כגון שמסר את הכרטיס לאחר, או שהוא עשה מעשה מרמה, או שהוא שותף לאיזה שהוא מעשה הונאה אחר.

אם וכאשר חוייב חשבונו של הלקוח, מחובתה של חברת האשראי לזכותו ולהשיב לו את סכומי החיוב שנעשו, בתוך 10 ימי עסקים מיום הודעתו.

הנה כי כן, במקרים מהסוג של גניבה, ו/או אבידה, ו/או הונאה ו/או שימוש לרעה בכרטיס שלא על דעת הלקוח, מובטח הלקוח כי לא יינזק. וחובתה של חברת האשראי להשיב גם אם חייבה אותו.

ההמלצה היא להודיע ,מייד עם היוודעות העניין, לחברת האשראי ולעשות זאת בכתב רצוי במכתב רשום .

 

ניתן לעשות דבר נוסף, להודיע על ביטול כרטיס האשראי, ובכך להבטיח את הפסקת כל החיובים בכרטיס במקרים של ספקות מכל סוג שהוא.

מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ובכל עניין שכזה רצוי לפנות לעצתו של עורך דין.

עיון בחומר נוסף ניתן לבצע באתר המחבר    WWW. SIVANMOSHE-LAW.CO.IL

 

משה סיון, עו"ד