ייפוי כוח מתמשך

מאמר משפטי על ידי משה סיון עו"ד ונוטריון.

בשנת 2016 הוסיף המחוקק פרק שלם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. המדובר הוא במכשיר משפטי חדש, רעיון מוצלח שמבטיח לאדם שתי מטרות יחדיו.

א. מינוי מיופה כוח- אפוטרופוס, על פי בחירתו של האדם בעודו במיטבו.

ב. מניעת הפנייה הבהולה לבית המשפט למינוי שכזה, בעת הצורך.

כל בר דעת אשר עבר את גיל שנות השישים, מוזמן להרהר בכך.

המציאות העגומה היא, שאנו מזקינים מרגע הוולדינו, מתחילה השחיקה המתמשכת

במהלך כל חיינו. עד אשר בשלב מסויים ,היא מגיעה למצב של חוסר כשירות משפטית.

דמנציה היא לדעת המומחים גורם מצטבר, לאורך השנים , כך גם מחלות זקנה .

חוסר יכולת תפקוד גופנית או מנטלית, מגבילים את כושרנו המשפטי, כך שאנו עלולים לאבד בשלב מסויים את הכשירות המשפטית.

במצב זה של אי כשירות משפטית, לא נוכל לבצע פעולות משפטיות כגון חתימה על מסמכים, מתן הסכמות, מתן התחייבויות וביצוע עסקאות, כך שלא נוכל לפעול גם בפעולות חיוניות יומיומיות, כגון משיכת כסף , אישפוז, וכיוצא באלה.

בני המשפחה ייאלצו לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, ולבקש מתן צו אפוטרופסות,

על גוף או רכוש של אותו אדם או על שניהם יחדיו.

זהו הליך המזקיק הגשת תיק בבית המשפט, ניירת רפואית, חוות דעת רפואית של מומחה, וכמובן הסכמות של המתמנים כאפוטרופוס.

בשלב זה, אין לאדם שליטה על התהליך, והוא מקבל אפוטרופוס שאולי לא מתאים

או לא היה חפץ בו, למעשה שולטים אחרים על גורלו.

מה גם, שבית המשפט לא תמיד ממהר לתת צו אפוטרופסות על רכוש.

והוא דורש דרישות שונות , את ההליך מלווים גם שני גופים נוספים, האפוטרופוס הכללי ומשרד הרווחה, אשר תפקידם הוא לבדוק, לדרוש ולוודא שנעשה מינוי ראוי.

לעיתים גם, מתמנה כאפוטרופוס גוף מסחרי שעוסק בכך תמורת שכר.

טחנות הצדק טוחנות לאט , נשמע מוכר ?!

מאידך, הליך ייפוי כוח המתמשך, איננו מינוי של בית המשפט, הוא נעשה בהליך מקוון על ידי מערכת ממוחשבת, במסגרת משרד המשפטים-האפוטרופוס הכללי.

מורשים לבצעו ,רק עורכי דין, שקיבלו הכשרה מיוחדת ורישיון ספציפי לכך, מאת משרד המשפטים.

לתוך תוכנה מורכבת , מוקלדים כל פרטי האדם הממנה, פרטי מיופה הכוח, וכן פרטי אנשים נוספים, אשר מופיעים כמיודעים, ואשר חובה על מיופה הכוח לדווח גם להם על מצבו של האדם הממנה.

האופציות לתת הוראות מנחות, מקדימות, על ידי הממנה למיופה הכוח, נעשות על פי בחירתו ושיקולו של האדם הממנה.

החתימות נעשות בפני עורך הדין המורשה לכך, והוא מאשר את החתימות ומעביר את המסמך למשרד המשפטים, אשר מאשר קבלתו.

בעת אשר מצבו של הממנה, משתנה והוא מאבד את כשרותו משפטית, מדווח מיופה הכוח על כך למשרד המשפטים, תוך שהוא מציג אישור של מומחה רפואי.

בשלב זה, מוציא משרד המשפטים מינוי למיופה הכוח.

מינוי שמשמעותו היא הסמכות לבצע את כל הנדרש בפני כל גוף, מוסד או אדם.עבור הממנה.

וזהו תחליף לצו האפוטרופסות.

זהו צעד מבורך אשר יש בו בשורה לציבור הן למתבגרים והן לבני משפחתם.

מאמר זה איננו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.