חידושים בשימוש בכרטיסיי האשראי

                                                           נערך ע"י משה סיון, עו"ד ונוטריון 

בעוד ימים ספורים-14.10.2020, יכנס לתוקפו חוק חדש –חוק  שירותי תשלום, תשע"ט -2019 .                             

החוק עושה מהפכה בכל שירותי התשלום  אשר היו עד כה.

החוק מבטל את החוק הקודם – חוק כרטיסי חיוב , אשר חל על כרטיסי אשראי, והוא מתפרס על כל

צורות ואופני ואמצעי התשלום , בכרטיס אשראי, או בהוראת העברה אלקטרונית ,

במאמר זה אתרכז בזכויות לצרכן , מבלי להיכנס לפירוט כל ההוראות  ב-79 סעיפי החוק.

החוק מכנה את חב' האשראי – נותן שירות  , את בית העסק – המוטב  , את הצרכן – לקוח  / משלם

זכויותיו של הצרכן:

  1. זכותו של הצרכן לבטל את החוזה עם נותן שירות בכל עת, בהודעה , הביטול מחוייב תוך 5 ימים.
  2. חובתו של נותן השירות לפרוש בפני הצרכן כל פרט, ולהמנע מלהטעותו- חובת גילוי מקיפה.
  3. חובתו של נותן השירות לפעול בדיוק לפי הוראת הצרכן לגבי תשלום , וללא גביית עמלה או כל חיוב אחר.
  4. זכותו של צרכן להורות בהודעה, על הפסקת תשלום , ובתנאי שיתן אותה במועד ראוי.

זה חידוש , המקנה לצרכן, אפשרות לבטל תשלום, כאשר העיסקה שעשה עם בית עסק נקלעה לבעייה.

אולם, אם נקבע בהסכם עם הצרכן , שיש מועד מוגבל להוראה שכזו, חייב הצרכן להודיע  על כך במועד.

  1. חידוש נוסף הוא , זכותו של הצרכן, בפעולת תשלום מובטחת, לעצור את התשלום לאותו מוטב ,

ע"י הודעה לנותן השירות וזאת , במקרים הבאים:

 א.  אם הנכס או השרות הנרכש, לא סופק כלל  ,

ב.  כאשר חלף המועד שנקבע לקבלת הנכס או השירות הנרכש.

ג. אם בית העסק נכנס לקשיים ונראה שאין סיכוי, שיספק הנכס או השירות – הצרכן יכול לבטל העיסקה !

  1. זכותו של הצרכן לבטל את העיסקה בכללותה , בכך שיודיע לבית העסק או המוטב , שהוא מבטל את העיסקה !

כמובן שצריך להודיע לנותן השירות  על כך , החוק לא מאפשר לנותן השירות  שיקול דעת לסרב לביטול.

זה המקום לציין כי, על פי המצב הקודם לחוק, היה לנותן השירות מעמד על של מעין בורר .

אם היה לך ויכוח עם הספק על ריהוט שהוזמן, נאלצת לקבל הסכמת הספק לביטול , כאשר חב' האשראי

נטלה לעצמה תפקיד של "בורר" ביניכם, בורר לא אובייקטי , כי הבורר מקבל עמלתו מהספק !

  1. חידוש מבורך נוסף הוא האפשרות לביטול חלקי של התשלום , עקב ביצוע חלקי של האספקה או השירות.

לדוגמא, אם הזמנת סט רהיטים לסלון, וסופקו רק ספה וכורסאות , ללא פינת האוכל , התשלום יהיה  יחסי.

התחייבת לתשלום לשלושה סימסטרים למכון ללימודים, וניתנו  שניים , תשלם רק עבור השניים.

המחוקק נתן בכל המקרים הללו לנ"ש , את האפשרות לבדוק העובדות ולחייב את הצרכן, תוך פירוט החלטתו.

החוק גם מעודד ויאפשר מתן רשיונות לנותני שירות מסוגים שונים , כגורם תחרותי בענף.

  1. בכל המקרים של גניבה, שימוש לרעה, או הגדלת סכומים , או אבדן אמצעי התשלום , ישא בכך נ"ש .

 

                                                                      2

הרשאות לחיוב,הוראות קבע, תשלומים שוטפים לספקים כגון כבלים או טלפון,

א. הצרכן רשאי לתת הוראת ביטול , ללא כל הסבר ,בהודעה לספק שלו , או לנ"ש,

ב. הספק לא יוכל לחייב את הצרכן בכל תשלום נוסף, קנס או הוצאות וכיוצ"ב. עקב הביטול.

ג. במקרה של  גביית תשלום על תקופה שמעבר למועד הביטול. חובה על  נ"ש להשיב לצרכן בתוך יום !

ד. אם חוייב צרכן ע"י נ"ש -חיוב הנובע מחריגה בהרשאה ,הצרכן  יזוכה !

ה. המחוקק יצא מגדרו ,בהגנתו על צרכנים מפני הספקים ,כגון חב' סלולר וכיוצ"ב.

חיוב שחורג מסכום- "שהצרכן –צפה" שיחוייב כסכום סביר, יזוכה הצרכן בתוך 7 ימים !

המחוקק נתן בידי נ"ש את  האפשרות להמנע מדרישות אלה בבאים:

א. אם יודיע נ"ש לצרכן על החיוב 15 יום קודם לחיוב. כדי שיהיה סיפק ביד הצרכן לפעול.

ב. כאשר הצרכן נתן הרשאה ישירה לחיוב גם לספק וגם לנ"ש במישרין. לא יוכל לבטלה.

עיצומים כספיים

המחוקק נתן שיניים חדות לאכיפת החוק, הפרות כגון- הטעייה, אי גילוי, העדר טיפול, העדר תיעוד ,אי מילוי הוראת לקוח.  צפויות לקנסות של 100,000 ₪ !

לסיום נאות  נקבע בחוק -שאין להתנות על הוראות  החוק , אלא לטובת הצרכן !

זוהי הוראה קוגניטיבית , הקובעת שלא ניתן להתגבר על התנאות הללו בעזרת " האותיות הקטנות "

אשר מכתיבות לצרכן , את מה שרצויי לחברת האשראי או ספקי השירותים כגון- סלולר כבלים  וכיוצ"ב.

 

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

www.sivanmoshe-law.co.il