זהירות ערבות – עשרת הדברות לערב

מאמר חמישי בסדרה ע"י עוה"ד משה סיון.

הכותב: מנהל משרד עריכת דין מזה 30 שנה ומתמחה בתחום דיני בנקאות והגנת הצרכן.

10א. בטרם תחתום על כתב ערבות דרוש לקבל ולעיין בכל המסמכים בביתך בניחותא.
וודא שסכומי הערבות רשומים מפורשות .
בדוק את שיעורי הריבית וההצמדות.

ב. בדוק את מצב חובותיו של הלווה אשר לטובתו הנך עומד לחתום.

ג. בדוק מה הערבויות או המישכון הנוסף שיש למלווה.
בדוק כמה ערבים חותמים יחד עמך.

ד. וודא שאינך חותם על חובות מן העבר, אלא על אשראי, או הלוואות שניתנות ללווה באותו מועד.

ה. וודא שיש בידך את כל הפרטים על הלווה והינו מסוגל לעמוד בפרעונות, ואם לאו, שאכן יש די רכוש למימוש בעת הצורך.
כגון, אם מדובר במשכנתא, שאכן הדירה משועבדת לבנק לצורך ההלוואה בלבד , ואין עליה חובות עיקולים שיעבודים ומשכונות אחרים.

ו. דרוש מן הבנק שירשום בכתב הערבות שהנך " ערב מוגן ".

ז. דרוש לקבל את כל המסמכים הרלוונטים, הנחתמים באותו מעמד ,כולל מצבו של הלווה בבנק לרבות המצב בחשבונותיו , חובתו של הבנק למסור לך את זה במקום ,כחלק מחובות הגילוי שלו כלפיך.

ח. זכור כי כערב ,הנך לקוח של הבנק, ודרוש ממנו לכבד את זכויותיך בהודעות על כל שינוי או אי חבות או גובה החוב.

ט. דרוש מן הבנק את רשימת הבטחונות הנכסים העומדים לבטחון יחד עם ערבותך.
אם לדעתך אין די רכוש, או מספר ערבים אינו מספק ,התנה את חתימתך בכך שיהיו דיים.

י. ודא שהחוב / הלוואה אינם עוברים סך 60,000 ₪ לשונים, וסך 500,000 ₪ להלוואה ממושכנת לדירת מגורים ללווה. צמודי מדד מאז 1.3.1998.

כתבה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ פרטני אצל עו"ד.

משה סיון,עו"ד ונוטריון