זהירות ערבות – עצות מועילות

מאמר שלישי בסדרה – עצות מועילות.

הכותב: משה סיון עו"ד ונוטריון, מנהל משרד עריכת דין מזה 30 שנה ומתמחה בתחום דיני בנקאות והגנת הצרכן.

במאמר הקודם פורטו העקרונות של חוק הערבות תשכ"ז ( 1967 ) , אשר עבר מספר תיקונים ובו הורחבו ההגנות על הערבים.
בעקרון קיימים שני סוגי ערבים אשר החוק פורש רשת הגנה עליהם.
" ערב יחיד " – הוא סוג של ערב עליו חלה הגנת החוק.
" ערב מוגן " – סוג נוסף של ערב עליו חלה הגנה מורחבת בתיקון האחרון לחוק.

בעקרון קיימות אין סוף אפשרויות לחתימה על כתבי ערבות להתחייבויות שונות.

במציאות הדבר נעשה בעיקר לגבי התחייבויות על אשראי וחובות כלפי בנקים. או על הלוואות פרטיות של גופים " אפורים " למיניהם. או על חוזה שכירות חופשית.

מי שחתום או עומד לחתום על ערבות ראוי לו שידע את עקרי זכויותיו וחובותיו כפי שיפורטו להלן:

א) הערב יהנה מהגנת החוק כערב מוגן, אם סכום החוב הנקוב אינו עולה על 60,000 ₪ בענימים שונים סכום זה מתעדכן החל מאז – 1.3.1998. עפ"י עלית המדד.

ב) כמו כן בערבות למשכנתא, אך ורק, על דירת מגורים שנרכשת למגורי החייב , ( זה שמקבל את ההלוואה) מעבר לסכום זה אין הגנה.

ג) סכום הערבות חייב להיות רשום בתוך כתב הערבות, אם זוהי ערבות בלתי מוגבלת בסכום , אזיי פטור הערב מערבותו.

ד) הנושה ( המלווה ) בדרך כלל הבנק, מחוייב לפרט ולגלות לערב בכתב ,את כל האלמנטים הבסיסיים שנוגעים לערבות, החל מסכום החוב, הריבית, תקופות החיוב, הצמדות החיוב למדדים או למטבעות אחרים, וכן לפרט אם מדובר הוא בערב שחלה עליו הגנת החוב כמו ערב מוגן או ערב יחיד.

ה) כמו כן מחוייב הנושה לגלות בכתב את החובות שרובצים באותה עת על החייב העיקרי . לרבות סכומי הזכות שיש לחייב בחשבונותיו בבנק באותה עת.
בנק שאינו עושה כן, מסתכן בכך, שהערב יהא פטור מערבותו אם היה פער משמעותי בין הסכומים.

ו) הנושה מחוייב למסור לידי הערב את כל המסמכים הרלבנטיים לערבות בכתב לרבות חוזה הערבות עצמו וחוזה החוב.

ז) במקרה של אי קיום החיוב , כגון שהחייב איננו משלם את תשלומי המשכנתא במועדם .
חובתו של הבנק להודיע לערב בכתב בתוך 90 יום מיום אי מילוי קיום החיוב, ואם לא הודיע במועד , מופטר החייב עפ"י שיעור הנזק שנגרם לו עקב כך.
וזאת עפ"י מה שבית המשפט יקבע בסופו של דבר כשיעור הנזק.

ח) במקרה של אי פרעון היוב, זכותו של הערב להמשיך ולפרוע את ההלוואה במקום החייב העיקרי באותם סדרי תשלומים.
לדוגמא, אם סכום החוב היה 500,000 ₪ שאין החייב משלם אותם, יש הבדל עצום אם הערב צריך לשלמו על אתר, או לשלם כל חודש 3,000 ₪ לבנק במהלך 20 שנה הבאות..
כך יוכל הערב להמשיך באורח חייו התקין בלא שימכרו את ביתו לצורך מימוש החוב.

ט) ובכל מקרה לא תוגש תביעה נגד הערב, אלא אם כן, פנה הנושה ראשית לגבות את החוב מהחייב העיקרי, באמצעים שונים ,לרבות מימוש המשכנתא והרובצת על ביתו של החייב, ואמצעים אחרים העומדים לו מן הדין כגון הוצל"פ. ורק לאחר שראש ההוצל"פ נותן החלטה מתאימה, יכול הנושה לפנות לתביעה כנגד הערב.

י) בכל מקרה, גם אם הערב נדרש לשלם, או שילם את החוב,הוא מחוייב לשלם את חלקו היחסי בחוב ביחד עם שאר הערבים האחרים ולא את כל החוב.
כדוגמא : אם סכום החוב היה 100,000 ₪ והיו 4 ערבים ישלם כל ערב רק 25,000 ₪ גם אם לא הצליח הנושה לגבות מאחרים מאומה.

יא) זכותו של הערב, לחזור אל החייב העיקרי, ולגבות ממנו את כל התשלומים ההוצאות והנזק שנגרמו לו כתוצאה מכך.

העצות:

בטרם תחתום על כתב ערבות דרוש לעיין בכל המסמכים בביתך בניחותא.
וודא שסכומי הערבות רשומים מפורשות .
בדוק את שיעורי הריבית וההצמדות.
בדוק את מצב חובותיו של הלווה אשר לטובתו הנך עומד לחתום.
בדוק מה הערבויות או המשכונים או המישכון הנוסף שיש למלווה.
בדוק כמה ערבים חותמים יחד עמך.
וודא שאינך חותם על חובות מן העבר אלא על אשראי או הלוואות שניתנות ללווה באותו מועד .
וודא שיש בידך את כל הפרטים על הלווה והינו מסוגל לעמוד בפרעונות, ואם לאו, שאכן יש די רכוש למימוש בעת הצורך.
כגון, אם מדובר במשכנתא, שאכן הדירה משועבדת לבנק לצורך ההלוואה בלבד , ואין עליה חובות עיקולים שיעבודים ומשכונות אחרים.
דרוש מן הבנק שירשום בכתב הערבות שהנך " ערב מוגן ".
דרוש לקבל את כל המסמכים הרלוונטים, הנחתמים באותו מעמד ,כולל מצבו של הלווה בבנק לרבות המצוי בחשבונותיו , חובתו של הבנק למסור לך את זה במקום כחלק מחובות הגילוי שלו כלפיך.
זכור כי כערב ,הנך לקוח של הבנק, ודרוש ממנו לכבד את זכויותיך בהודעות על כל שינוי או אי חבות או גובה החוב.
דרוש מן הבנק את רשימת הבטחונות הנכסים והערבים העומדים לבטחון יחד עם ערבותך.
אם לדעתך אין די רכוש או מספר ערבים אינו מספק התנה את חתימתך בכך שיהיו דיים.

רצוי שמי שהנך חותם לו כתב ערבות יהא ראוי לכך.

כתבה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ פרטני אצל עו"ד.

משה סיון,עו"ד ונוטריון