זהירות ערבות – זכויות הערב

מאמר רביעי בסדרה – ע"י עוה"ד משה סיון.

הכותב: מנהל משרד עריכת דין מזה 30 שנה ומתמחה בתחום דיני בנקאות והגנת הצרכן.

במאמרים הקודמים פורטו העקרונות של חוק הערבות תשכ"ז ( 1967 ) , אשר עבר מספר תיקונים ובו הורחבו ההגנות על הערבים.
בעקרון קיימים שני סוגי ערבים אשר החוק פורש הגנתו עליהם, כדלקמן:
" ערב יחיד " – הוא סוג של ערב עליו חלה הגנת החוק בתיקון הקודם
" ערב מוגן " – סוג נוסף של ערב עליו חלה הגנה מורחבת בתיקון האחרון לחוק.

בעקרון קיימות אין סוף אפשרויות לחתימה על כתבי ערבות להתחייבויות שונות.

הנפוצים במציאות הם התחייבויות על אשראי וחובות כלפי בנקים, או על הלוואות פרטיות של גופים " אפרוריים " למיניהם, או על חוזה שכירות חופשית.

מי שחתום או עומד לחתום על ערבות, ראוי לו, שידע את עקרי זכויותיו וחובותיו ויעמוד על זכויותיו, כפי שיפורטו להלן:

א) ערב יהנה מהגנת החוק כערב מוגן, אם סכום החוב הנקוב אינו עולה על 60,000 ₪ בענינים שונים , שאינם הלוואה לדירה סכום זה מתעדכן החל מאז – 1.3.1998. עפ"י עלית המדד.- לשים לב לגובה הסכום!

ב) בערבות למשכנתא, על דירת מגורים שנרכשת למגורי החייב ומשפחתו,יהיה הערב מוגן אם סכום ההלוואה אינו מעל 500,000 ₪ גם סכום זה צמוד למדד מאז 1.3.98 מעבר לסכום זה אין הגנה לערב . – לשים לב לגובה הסכום ולכך שאכן ההלוואה מיועדת לדירת מגורים ללווה !

ג) סכום הערבות חייב להיות רשום בתוך כתב הערבות, אם זוהי ערבות בלתי מוגבלת בסכום , אזיי פטור הערב מערבותו. – לשים לב שרשמו סכום בעת חתימתך !

ד) הנושה ( המלווה ) בדרך כלל הבנק, מחוייב לפרט ולגלות לערב בכתב ,את כל האלמנטים הבסיסיים שנוגעים לערבות, החל מסכום החוב, הריבית, תקופות החיוב, הצמדות החיוב למדדים או למטבעות אחרים, וכן לפרט, סוג הערבות כגון – ערב מוגן או ערב יחיד. – לשים לב שקבלת עותקים מכל מסמכי ההלוואה, ושאכן הלווה מקבל הלוואה !

ה) כמו כן, מחוייב הנושה לגלות בכתב את החובות שרובצים באותה עת על החייב העיקרי . לרבות סכומי הזכות שיש לחייב בחשבונותיו בבנק באותה עת.
בנק שאינו עושה כן, מסתכן בכך, שהערב יהא פטור מערבותו אם היה פער משמעותי בין הסכומים. – לשים לב שאין ללווה חובות מן העבר שאינו עומד בהם !

ו) אם פנו אליך כערב בדרישה לתשלום, זכותך לוודא שעשו כל שניתן לגבות החוב, לרבות מכירת המשכון הרובץ על הנכס שנועד להבטחת החוב. – דרוש את כל הפעולות כולל כספיות שנוהלו על ידי הנושה.

ז) במקרה של אי קיום החיוב , כגון שהחייב איננו משלם את תשלומי המשכנתא במועדם . חובתו של הבנק להודיע לערב בכתב ,בתוך 90 יום, על אי פרעון החיוב, ואם לא הודיע במועד , מופטר החייב עפ"י שיעור הנזק שנגרם לו עקב כך.
וזאת עפ"י מה שבית המשפט יקבע בסופו של דבר כשיעור הנזק. – לשים לב להודעות הבנק. במקרה שכזה זכות הערב לפנות לחייב ולסייע לנושה בגביה.
בכל דרך איפורמטיבית. אם לא היתה הודעה כזו – לטעון לבטלות הערבות !

ח) במקרה של אי פרעון חיוב, זכותו של הערב להמשיך ולפרוע את ההלוואה במקום החייב העיקרי באותם סדרי תשלומים.
לדוגמא, אם סכום החוב 500,000 ₪ לפרעון , יש הבדל עצום אם הערב צריך לשלמו על אתר, או לשלם כל חודש 3,000 ₪ לבנק במהלך 20 שנה הבאות.
כך יוכל הערב להמשיך באורח חייו התקין בלא שימכרו את ביתו לצורך מימוש החוב.
אם קבלת דרישה או תביעה, תוכל לדרוש למלא את מקומו של הלווה בפרעון , כך שתמנע פעולות הרות אסון המתרגשות לבוא על ביתך !

ט) ובכל מקרה לא תוגש תביעה נגד הערב, אלא אם כן, פנה הנושה ראשית לגבות את החוב מהחייב העיקרי, באמצעים שונים ,לרבות מימוש המשכנתא והרובצת על ביתו של החייב, לרבות אמצעים אחרים העומדים לו מן הדין כגון הוצל"פ. ורק לאחר שראש ההוצל"פ נותן החלטה מתאימה, יכול הנושה לפנות לתביעה כנגד הערב. – לוודא שאכן הנושה ביצע את כל אלה טרם פנה אליך כערב.

י) בכל מקרה, גם אם הערב נדרש לשלם, או שילם את החוב,התשלום יהא חלקו היחסי בחוב ביחד עם שאר הערבים האחרים ולא את כל החוב.
כדוגמא : אם סכום החוב היה 100,000 ₪ והיו 4 ערבים ישלם כל ערב רק 25,000 ₪ גם אם לא הצליח הנושה לגבות מאחרים מאומה. – ברר מספר הערבים ודרוש לחלק את החוב בין כולם !

יא) זכותו של הערב, לחזור אל החייב העיקרי, ולגבות ממנו את כל התשלומים ההוצאות והנזק שנגרמו לו כתוצאה מכך. – גם אם שלמת התחקה אחר החייב ממנו תוכל לדרוש החזר !

כתבה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ פרטני אצל עו"ד.

משה סיון,עו"ד ונוטריון