זהירות ערבות – זכויות הערבים עפ"י דין

מאמר שני בסדרה ע"י עוה"ד משה סיון.

הכותב: מנהל משרד עריכת דין מזה 30 שנה מתמחה בתחום דיני בנקאות והגנת הצרכן.

חתימה על "כתב קיזוז"

  במאמר הקודם הבאנו את סיפורם של ברוך ואסתר זוג פנסיונרים קשישים שכל חסכונותיהם לעת זיקנה היו בחשבון בנק.
הם חתמו כתב ערבות לילדיהם הצעירים אשר פתחו עסק חדש.
העסק הפסיד כספים מרובים . וחשבונם של הצעירים נכנס ליתרות חובה גדולות. הם לא עמדו בפרעון חובותיהם לבנק.
בשלב מסויים, משך הבנק את מלוא חסכונותיהם של הקשישים, לטובת החוב בחשבון של ילדיהם בעסק. למעשה רוקן את חשבונם.
העברה זו נעשתה בהתאם " לכתב קיזוז " מיוחד , אשר עליו חתמו הקשישים בבנק, במקביל לערבותם.
עתה נעבור לבחון את זכויותיהם של ערבים על פי הדין החל.

חוק הערבות:

חוק הערבות תשכ"ז ( 1967 ) על תיקוניו השונים מנסה להטיב עם הערבים בקובעו הגדרות שונות והגנות שונות לערבים . החוק בעיקרון קובע שני סוגי ערבים עליהם הוא מגונן:

א. " ערב יחיד " – זהו כינוי בלתי מוצלח, של המחוקק לסוג של ערב, אשר החוק נותן לו הגנה עפ"י המהדורה הקודמת של החוק.

ב. " ערב מוגן " – הינו הסוג המודרני יותר בעל השם המוצלח יותר, אשר החוק נותן לו הגנה רחבה יותר. במהדורתו האחרונה. לכן נדון בערב מוגן.

וזאת לדעת . אין הגנת החוק פרוסה על ערב שהוא תאגיד ( חברה וכיוצ"ב) או שהוא בן זוג של החייב . או שותף של החייב. או שהוא מנהל או בעל מניות באותה חברה, אשר היא החייבת את הכסף.
ערב מוגן – יקבל הגנת החוק בתנאי שסכום החוב הנקוב ( ללא תוספות וריבית ), אינו עולה על 60,000 שקלים חדשים, וזאת לעניינים שונים שאינם כוללים רכישת דירה, לגבי רכישת דירה, מוגבל הסכום בסך של 500,000 ₪.
המדובר הוא, אך ורק ,לגבי דירות לצרכי מגורים של החייב ומשפחתו.
הסכומים הללו מתעדכנים החל מ – 1.3.98 ואילך על פי המדד.

החוק גם קובע כי כתב הערבות חייב לנקוב בסכום , אם לא נקב הבנק בסכום , ערב יחיד יהיה פטור מערבותו.

חובות הבנק כלפי הערב

בדרך כלל כתבי הערבות נערכים ע"י בנקים לכן נדון בבנקים.
הבנק מחוייב כלפי הערב " בחובות גילוי " ומסירת עותקים מכל המסמכים עליהם חותם הערב. חובת הגילוי מחייבת את הבנק, לפרט את כל הפרטים לגבי ערבות החל מגובה הסכום הנערב , הריביות , ההצמדות , מספר הערבים והחובות אותם חייב החייב לנושה בעת חתימת הערבות.

מחובתו של הבנק ,להודיע הודעות תקופתיות על כל מיני עידכונים ושינויים . ואם לא מקיים הערב את חיובו לשלם את תשלום החוב כסידרם, חובה להודיע על כך לערב, בתוך 90 יום מיום החיוב שאינו מקויים.
באם הבנק איננו מודיע את כל ההודעות הללו החלות עליו, פטור הערב מתשלום כדי סכום הנזק שנגרם לו כתוצאה מכך.
והערב יכול לטעון שהנזק שלו הוא כל סכום החוב שנותר לפרעון.
כל אלה מחייבים את הבנק לנהל תכתובת ותרשומת מסודרת.
אם פקיד כלשהו התרשל – מופטר הערב מחבותו כלפי הבנק.

תביעה נגד ערב מוגן- אימתי?

העיקרון החשוב ביותר בחוק, הוא שלא ניתן להגיש תביעה נגד ערב מוגן,אלא אם כן, ניתן פס"ד נגד החייב העיקרי , ובנוסף לכך, ראש ההוצל"פ,( מעין שופט זוטר) מאשר בצו מיוחד , כי ננקטו כל ההליכים בנסיונות לגבות את החובות מהחייב העיקרי.
דבר זה נותן לערב הגנה, כך שהוא לא ייתבע באופן אוטומטי על ידי הבנק על החוב ,אלא שחבותו הראשונה של הבנק היא למצות את ההליכים כנגד החייב העיקרי , להנחת דעתו של ראש ההוצל"פ.
העיקרון הנ"ל מסוייג בכך, שאם החייב העיקרי נפטר לבית עולמו, או מוכרז פסול דין ( כגון אם מונה לו אפוטרופוס ) או שניתן נגדו צו כינוס נכסים ( פשיטת רגל ) או שהוא יצא מן הארץ לצמיתות. במקרים אלה לא תחול ההגנה המפורטת לעיל .

היה והערב נדרש לפרוע את החוב בכל זאת, ולא עומדת לו אף אחת מן ההגנות המפורטות לעיל, אזיי, מתחלק סכום החוב שווה בשווה בין כל הערבים. והערב ישלם אך ורק את חלקו היחסי גם אם לא פרעו הערבים האחרים את שנדרש מהם.l

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי פרטני אצל עו"ד.

משה סיון, עו"ד ונוטריון