הרשם לעניני ירושה – תעודת זיהוי

מאת : עוה"ד משה סיון

הכותב הוא עו"ד ונוטריון המתמחה בענייני משפחה זה כ – 30 שנה.
חבר בוועדות לשכת עוה"ד וועד מחוז תל אביב.

רשמים בבית המשפט הינם מעין שופטי משנה, אשר סמכויותיהם מוגדרות ומצומצמות לענינים מסויימים אשר המחוקק הגדירם בגדר סמכות שיפוטית.

לדוגמא, בכל בית משפט שלום ,מחוזי או עליון, קיימים רשמים הממלאים תפקיד של תת שופט. כגון ראש ההוצל"פ הוא רשם בסמכויותיו. והוא מטפל בכל הקשור בענייני הוצל"פ. כגון רשם בית משפט מטפל במסגרת צווים שונים כגון צווי עיקול זמניים, מתן רשות להתגונן, אגרות משפט, הוצאות וכיוצ"ב.

רשמים לענייני ירושה הינם סמכות נפרדת . הם יושבים במחוזות השונים. בהתאם להגדרת אזור השיפוט שלהם, כגון רשם לענייני ירושה בתל אביב יושב ברחוב השלושה מס' 2. וסמכויותיו הן אך ורק לענינים שבירושה.
מתן צווי ירושה או צווי קיום צוואה. מינוי מנהלי עזבון ואישור הסכמי יורשים וכיוצ"ב.

צווי קיום צוואות וירושות:

לחלוקת עזבונו של נפטר , קיימות כידוע שתי אפשרויות, הראשונה שהמנוח הותיר אחריו צוואה ובה הוראות המנוח או שאין צוואה כזו וחלות הוראות חוק הירושה.

במקרה שהותיר צוואה, מוגשת הצוואה בצרוף מסמכים נילווים נדרשים עפ"י החוק לרשם הירושות על מנת שיתן "צו קיום צוואה" .
צו זה מכריז כי הצוואה בת תוקף וחובה על כל אדם וגוף לציית להוראות הצוואה.
במקרה ולא הושארה צוואה על ידי המנוח , ניתן צו ירושה, אשר על פיו מתחלק עזבונו של המנוח ליורשים השונים על פי חלקיהם בהתאם לחוק.
כגון שאם הותיר המנוח אלמנה ושני ילדים. מחצית תיטול האלמנה והמחצית השניה ירשו הילדים.
ההבדל בין השניים הוא שבצוואה יכול המנוח לצוות את כל רכושו לגורם אחר מסויים, בין אם הוא בן משפחתו ובין אם לאו. ואילו ע"פ חוק הירושה יש חלוקה קבועה ליורשים בני משפחה בלבד..

מעת אשר מוגשת צוואה או בקשה למתן צו ירושה, מתפרסם הדבר בעיתונות היומית. ובהודעה זו ניתנת הזדמנות, לכל מי שחפץ להתנגד לצו, להודיע על התנגדות מנומקת, בתוך מועד שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות.
זאת בהתאם לסעיף 67 לחוק הירושה.

התנגדויות:

אדם שרוצה להתנגד זכותו להגיש התנגדות מנומקת לרשם.
כאמור,הרשם איננו סמכות שיפוטית לדון בהתנגדויות . במקרה שכזה הוא מעביר את ההתנגדות לבית משפט לעניני משפחה ,אשר בו יושבים שופטים המתמחים בעניני משפחה ובדיני ירושה והם הדנים בהתנגדויות.

הליכי התנגדות אלה הינם משפטי ירושה המתנהלים בהליך דומה לתביעות אחרות בביהמ"ש.
הרשם איננו מהווה בית משפט ובכל מקרה שבו יש ענין של ספקות לגבי הצוואה, כגון פגמים בצוואה, או אם יש חסוי או קטין, או שהיועץ המשפטי לממשלה מתערב, או שישנה בעיה שהרשם סבור שיש להעביר את ההליך לבית המשפט .
הוא מעביר את ההליך לבית המשפט ושם יתקיימו הדיונים.
אם אין התנגדויות והבקשה המוגשת עונה על כל הדרישות, ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, ע"י הרשם, ואלה מהווים צו שיפוטי תקף לכל דבר וענין.

צו זה מוגש ע"י היורש לגורמים השונים אצלם רשומים הנכסים, כגון רשם המקרקעין, בנקים, משרד הרישוי לרכב וכיוצ"ב. והם מעבירים את הבעלות על הרכוש ליורש עפ"י הרשום בצו.

מאמר זה אינו תחליף לייעוץ משפטי.

משה סיון, עו"ד ונוטריון