הגנת הצרכן

הידעת כי חובתו של המוכר להטביע מחיר על המוצר , אם מתברר כי החיוב בקופה גבוה יותר לא זו בלבד שזכותך לדרוש את המחיר שנקוב על גבי המוצר במדף , אלא שהמוכר גם מסתכן בפיצוייים לדוגמא.
דבר נפוץ במקומותינו הוא שהמחיר המופיע בקופה שונה מהמחיר הרשום על גבי המוצר זכותך לדרוש החזרים במקום.