הגבלות בשימוש במזומנים על פי החוק

שרה אשר טרם שמעה על החוק הנ"ל, הזמינה משפץ לדירתה על מנת לבצע עבודות .

המשפץ, דודו, סיכם איתה על מחיר העיסקה , בסך כולל של 70,000 ₪. המשפץ דרש וקבל מקדמה בסך של 25,000 ₪, במזומנים , כמו כן, דרש וקבל שלושה שיקים מעותדים של 15,000 ₪ כ"א.

 

המשפץ "חסך" לשרה את טירחת רישום פרטיי הנמשך , שרה מסרה לו שיקים פתוחים ללא שם.

שרה לא בקשה ודודו לא רשם כל חשבונית מס או קבלה, יען כי שניהם "חסכו" מעצמם מע"מ.

במפגש חברים בו נכח עו"ד אורייני, סיפרה שרה למרעים , כיצד תראה דירתה לאחר השיפוץ.

שרה נדהמה לשמוע ,כי עברה על כל הלאווים ע"פ החוק החדש , וכה הסביר עוה"ד לשרה.

נאסר על כל אדם,אשר עושה עסקה עם "עוסק"- מי שרשום כבעל עסק לעניין מס, לשלם

מעל לעשרה אחוזים ממחיר העיסקה במזומנים.זאת באם ערך העיסקה הוא מעל 11,000 ₪.

דהיינו שרה רשאית לשלם לדודו במזומנים , 7,000 ₪  בלבד.- 10% מגובה העיסקה.

את השיקים חובה על שרה לרשום באופן מלא , כולל שמו המלא של המשפץ.

אז מה, התכעסה שרה , כעת אני לא יכולה לעשות תשלומים במזומנים???

לא להסחף הרגיע אורייני, כל ההגבלות הללו אינן חלות כלל על קרובי משפחה ממדרגה ראשונה, כמו כן, ניתן לתת מתנות עד לסך של 50,000 ₪ במזומנים , לכל מי שתחפוץ.

ניתן להעביר במזומנים בין שני אנשים , שאינם עוסקים , גם כאשר מדובר בעיסקה  ביניהם סך של -50,000 ש"ח,

וניתן לעשות עסקאות במזומנים עד 11,000 ₪.

ההגבלות חמורות יותר על עוסקים במהלך עסקיהם. והגבלות חמורות יותר על עיסקאות

עם תיירים.

כל שיק לכל עניין שהוא, אם הוא מעל לסך של- 5,000 ₪ ,חובה לרשום שם הנמשך.

אסור לתת שיקים פתוחים , גם אם המקבל אומר שהוא "ידאג" לשים שם או חותמת.

תרומות הלוואות ושכר עבודה מוגבלות במזומנים  לסך של 11,000 ₪.

אדם שרוכש דירה , מחוייב בפירוט מקורות התשלומים עבורה, בטופסי הדיווח לשילטונות

המס, וכן כיצד הוא מתעתד לשלם .

ברכישת דירה מכל מוכר,לא ניתן לשלם במזומנים סכום העולה על 10% מערך התמורה הכולל.

מאמר זה איננו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני .