בקשה לצו קיום צוואה – משה סיון

ישנם אנשים, הן בעלי ממון והן בעלי קניין רוחני אשר לפני מותם מבקשים להסדיר את ענייניהם הכספיים והעניינים הקשורים ברכושם ולשם כך נועדה הצוואה. על פי רוב, אמון עורך דין לדיני משפחה על עריכת צוואה. הצוואה היא מסמך משפטי לכל דבר ועניין.

בשל כך על הצוואה להיות מנוסחת כהכלה על מנת שיהיה כבילה בבית משפט. זאת ועוד,בצוואה יש לציין באופן מפורש עבור מי מיועד הרכוש ומי בעליו, ובמקרים של חלוקת רכוש, האופן שבו היא מתבצעת וכדומה.

בקשה לצו קיום צוואה

מהי צוואה הדדית? מדובר בצוואה משותפת לשני בני הזוג, תוך שהם מסתמכים האחת על צוואתו של האחר. הצוואות הללו בהגדרתן מותירות את הירושה לבן הזוג הנותר בחיים עד למותו ולאחר מכן הירושה עוברת הלאה אל המוטבים. אם כן, למען חלוקת הירושה יש צורך בצו קיום צוואה מבית המשפט. בקשה לצו קיום צוואה הוא מסמך שאותו מבקשים היורשים או כל צד המעורב בצו הקיום. הבקשה מעידה על כך שהצוואה ברת תוקף. חשוב להזכיר כי לא חל חוק ההתיישנות על צו קיום צוואה מכיוון שדינו היא כדין פסק דין משפטי.